Schimmelinfecties

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Oorzaken

Schimmelinfecties in de luchtwegen komen veel voor bij papegaaien. Ze worden meestal veroorzaakt door de schimmel Aspergillus fumigatus. Bij een besmetting door deze schimmel spreken we van de ziekte aspergillose. Vaak treedt een infectie op doordat de vogels een verminderde weerstand hebben. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol: veel papegaaien worden gevoerd met zadenmengsels die een tekort aan vitaminen en mineralen bevatten. Met name een tekort aan vitamine A speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van schimmelinfecties.

Aspergillus is een schimmel die overal in de omgeving gevonden kan worden. Hoewel aspergillose een besmettelijke ziekte is, is de kans uiterst gering dat de verwekker van een zieke vogel overgedragen wordt naar een gezonde vogel. Vogels die om een of andere reden een verminderde weerstand hebben zijn echter wel gevoelig voor het ontwikkelen van deze schimmelinfectie. In zeldzame gevallen, waarbij vogels worden blootgesteld aan zeer hoge concentraties van schimmelsporen, zien we de ziekte bij vogels die geen onderliggende verminderde weerstand hebben.

Verschijnselen

Wanneer vogels met een verminderde weerstand de schimmelsporen inademen vanuit de omgeving kunnen deze sporen zich – door de verminderde afweer - gemakkelijk nestelen in de longen en luchtzakken van een vogel. Om die reden leiden schimmelinfecties vaak tot luchtwegproblemen zoals benauwdheid, rochelen en niezen. Ook kan de luchtpijp verstopt raken door een schimmelprop die vanuit de diepte losschiet: dit levert een acuut levensbedreigende situatie op, waarvoor direct ingrijpen door een dierenarts gewenst is.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?