Schimmelinfecties

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Het aantonen van de schimmelinfectie zelf is vaak lastig. Door middel van verschillende diagnostische technieken kunnen we wel aanwijzingen vinden voor aanwezigheid van een schimmelinfectie:

  • het maken van een röntgenfoto of CT-scan van de longen en luchtzakken
  • het uitvoeren van een bloedonderzoek
  • het uitvoeren van endoscopisch onderzoek (een inwendig onderzoek met een miniscule camera). Tijdens dit onderzoek kan soms materiaal (biopten) afgenomen worden dat verder onderzocht kan worden op aanwezigheid van schimmels (bijvoorbeeld in de vorm van een kweek) om een infectie te bevestigen.

Behandeling

Er zijn diverse middelen beschikbaar om schimmelinfecties te bestrijden. Of deze behandeling aanslaat hangt vaak af van de mate van aantasting van de luchtwegen. Beeldvormende diagnostiek, zoals een röntgenfoto of CT-scan, kan helpen om in te schatten of een behandeling succesvol zal zijn.

De antischimmelmiddelen kunnen op verschillende manieren toegediend worden. Dit kan bijvoorbeeld door toediening via de bek, of door het vernevelen van medicijnen zodat ze rechtstreeks door de vogel worden ingeademd in de luchtwegen, of een combinatie van beide. Over het algemeen dient de behandeling langdurig te worden voortgezet. Afhankelijk van de mate van benauwdheid dienen de vogels daarnaast in de tussentijd zoveel mogelijk ondersteund te worden, onder andere door het aanbieden van extra zuurstof (plaatsen in een zuurstofkooi).

Indien een blokkade van de luchtpijp aanwezig is, zijn bovenstaande maatregelen vaak onvoldoende en dienen ook andere stappen ondernomen te worden. Een eerste behandeling daarbij bestaat veelal uit het maken van een opening in de luchtzak. Hierin wordt vervolgens een buisje geplaatst dat dient om de vogel een alternatieve, vrije luchtroute te geven. Daarna zal de prop verwijderd moeten worden uit de luchtpijp om de normale ademweg vrij te maken.

Tot slot kijken we ook naar het dieet en de leefomstandigheden van de vogel. Mogelijk moeten hierin aanpassingen gedaan worden om herhaling van de infectie te voorkomen.

Voor de behandeling van schimmelinfecties of advies over huisvesting en voeding van uw vogel kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?