Polyomavirus

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Polyomavirus-infecties komen met name bij jongere papegaai(achtig)en voor. Ook andere vogelsoorten, zoals vinkachtigen, zijn echter gevoelig voor het virus.

De infectie staat bij grasparkieten ook wel bekend als BFD (budgerigar fledgling disease), ‘french moult’ of ‘kruipersziekte’. De ziekteverschijnselen bij grasparkieten zijn duidelijk anders dan die van de grotere papegaaiensoorten.

Verschijnselen

Vooral jongere papegaaien, onder de leeftijd van 6 maanden, zijn gevoelig voor het ontwikkelen van ziekte na besmetting met het virus.
Wanneer grotere papegaaiensoorten besmet zijn met het polyomavirus, kunnen ze binnen enkele weken na besmetting ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen. Deze kunnen bestaan uit:

  • braken
  • diarree
  • stoppen met eten
  • optreden van onderhuidse bloedingen
  • het ontwikkelen van een dikke buik, gevuld met vocht.
  • optreden van verlammingsverschijnselen van de poot
  • vertonen van dronkemansgang
  • tremoren (schudbewegingen) van de kop en het lichaam


Vaak sterven de vogels binnen één of enkele dagen, soms zelfs zonder enige ziekteverschijnselen getoond te hebben.
Bij grasparkieten komt naast de acute vorm, die zich vaak binnen 3 weken manifesteert en veel gelijkenis toont met de infectie bij grotere papegaaien, ook een meer chronische vorm voor. Hierbij worden de donsveren, maar ook de contourveren (slag-, broek- en staartpennen) aangetast. Dit heeft tot gevolg dat de (pas gespeende) vogels niet meer kunnen vliegen (vandaar de naam ‘kruipersziekte’).

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?