Polyomavirus

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Voor het vaststellen of een vogel drager of uitscheider is van het polyomavirus wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een test waarbij de aanwezigheid van de ziektekiem wordt aangetoond. Voor deze test wordt een uitstrijkje van de cloaca gebruikt.
Indien de vogel overlijdt voordat een dierenarts bezocht kan worden om het onderzoek uit te laten voeren is het ook mogelijk om onderzoek te verrichten op de dode vogel (zgn. sectie of post-mortaal onderzoek), om hiermee de diagnose te bevestigen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum

Behandeling

Infecties met polyomavirus zijn helaas niet te behandelen. Als de vogel klinische klachten vertoont, kan hooguit een ondersteunende therapie gegeven worden. In een groot aantal gevallen zal de vogel desondanks komen te overlijden.

Het is te allen tijden belangrijk dat, wanneer u een vogel heeft die mogelijk besmet is met polyomavirus, zorg gedragen wordt dat deze vogel niet in contact komt met andere vogels, en dus geen overdracht van het virus kan plaatsvinden. Daarnaast is het ook belangrijk om goede hygiënemaatregelen te nemen om te voorkomen dat u zelf het virus overdraagt naar andere vogels.

Voor het laten testen van uw vogel op aanwezigheid van het polyomavirus en eventuele behandeling of adviezen over preventieve maatregelen om de infectie te voorkomen kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?