Papegaaienziekte

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en Behandeling

Wat is papegaaienziekte?

Papegaaienziekte, ook wel psittacose, ornithose of chlamydiose genoemd, is een zeer besmettelijke bacteriële ziekte. Papegaaienziekte kan voorkomen bij alle papegaai- en parkietachtigen maar ook bij zeer veel andere vogelsoorten (zoals duiven, hoenderachtigen, roof-, water- en zangvogels). Daarnaast kan na besmetting ook ziekte optreden bij diverse zoogdieren, waaronder ook mensen.

De infectie komt regelmatig voor bij nieuw aangekochte vogels uit commerciële instellingen (dierenwinkels, handelaren), waar grote aantallen vogels samen gehuisvest worden. Dat is ook één van de voornaamste redenen waarom aanbevolen wordt om een nieuw aangekochte vogel binnen enkele dagen na aankoop te testen op aanwezigheid van papegaaienziekte.
Ook vogels die regelmatig in contact komen met andere vogels, waarvan de status niet bekend is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij tentoonstellingen, lopen een groot risico om besmet te worden met deze bacterie.

Verschijnselen
Een besmetting met papegaaienziekte kan leiden tot tal van verschillende ziekteverschijnselen, zoals:

  • oog- en neusuitvloeiing
  • benauwdheid
  • verminderde eetlust
  • bolzitten
  • diarree
  • zenuwverschijnselen, bijvoorbeeld evenwichtsstoornissen, gebrek aan coördinatie, toevallen

De infectie kan daarnaast leiden tot een heftige leverontsteking, waardoor de witte vlag (uraten) op de ontlasting groen of geel kleurt. Dit is één van de meest specifieke aanwijzingen voor een mogelijke besmetting met papegaaienziekte.

Oorzaken

Papegaaienziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?