Megabacteriën

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Het stellen van de diagnose in geval van een infectie met megabacteriën kan lastig zijn. Het organisme kan soms worden aangetroffen tijdens microscopisch onderzoek van de ontlasting van de vogel. Het organisme is daarbij herkenbaar aan zijn typische vorm en formaat.

Behandeling

Megabacteriën dienen behandeld te worden met een middel dat werkzaam is tegen gisten. Omdat het vaak een hardnekkige infectie betreft dienen de vogels veelal langdurig (enkele weken) behandeld te worden. Bij voorkeur wordt het medicijn daarbij direct in de bek ingegeven, zodat men er zeker van is dat de vogel de medicijnen binnen heeft gekregen.
Behalve bestrijding van het organisme kan aanvullend ondersteunende behandeling met dwangvoeding en/of vocht gewenst zijn.

Preventief wordt soms geadviseerd om appelazijn toe te voegen aan het drinkwater. Dit leidt tot een verlaging van de zuurgraad, wat een remmende werking kan hebben op de groei van bacteriën en schimmels. Deze behandeling helpt echter NIET om de infectie te bestrijden. Daarnaast is het optimaliseren van voeding, huisvesting en verzorging  essentieel, omdat hiermee de weerstand van de vogel(s) kan worden verhoogd, zodat infectie voorkomen kan worden.

Voor controle op en behandeling van megabacteriën, of het laten uitvoeren van een pathologisch onderzoek kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren. Tevens kunt u daar meer informatie krijgen over voeding, huisvesting en verzorging van uw vogel.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?