Gedragsproblemen bij papegaaien

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Gedragsproblemen komen veelvuldig voor bij papegaaien. De problemen kunnen hierbij zeer uiteenlopend zijn en variëren van bijten, schreeuwen, angststoornissen tot overmatig seksueel gedrag, verenplukken en automutilatie (zelfbeschadigend gedrag). Met name naar de laatste problemen, die veelvuldig worden gezien bij grijze roodstaartpapegaaien en kaketoes, wordt op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren onderzoek verricht.

U kunt bij ons altijd informeren of er lopende onderzoeken zijn waaraan u met uw papegaai een steentje kunt bijdragen. Zie verder onze contactgegevens.

Verschijnselen en oorzaken

Papegaaien zijn zeer intelligente vogels en lijken in veel opzichten nog sterk op hun wilde soortgenoten. In gevangenschap is de huisvesting vaak niet ideaal waardoor gedragsproblemen zoals verenplukken kunnen optreden. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid van kaalheid of beschadigde veren op lichaamsdelen waar de papegaai zelf bij kan, terwijl de kop normaal bevederd is.
Tal van medische, omgevings-gerelateerde en gedragsmatige oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het optreden de bovengenoemde gedragsproblemen. Het is daarom belangrijk verder onderzoek te doen om te achterhalen welke factoren eventueel een rol spelen, zodat een gerichte behandeling kan worden ingesteld.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?