Gedragsproblemen bij papegaaien

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Alvorens een optimaal behandelplan voor uw vogel op te stellen is het belangrijk om vast te stellen of het probleem daadwerkelijk een gedragsmatig probleem betreft of dat toch medische problemen (of een combinatie van beide) hieraan ten grondslag liggen. Om medische oorzaken uit te sluiten is een grondig lichamelijk onderzoek nodig, al dan niet gecombineerd met het uitvoeren van diagnostische testen. Daarnaast is het belangrijk om het gedrag van de vogel en zijn leefomgeving goed in kaart te brengen. Op basis van de gegevens die hieruit naar voren komen kan de dierenarts in overleg met de eigenaar een behandelplan opstellen om het gedragsprobleem proberen te verminderen.

Voor de behandeling van gedragsproblemen bij uw vogel werken wij samen met de Gedragskliniek voor Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?