Aderverkalking bij papegaaien

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Met een CT-scan of röntgenfoto kunnen soms aanwijzingen gevonden worden dat er sprake is van aderverkalking. Ook kan bloedonderzoek verricht worden om te controleren of het cholesterolgehalte verhoogd is. Helaas is het niet altijd even gemakkelijk om de aandoening bij de levende vogel vast te stellen. In veel gevallen wordt de diagnose daarom pas gesteld tijdens autopsie, als de vogel overleden is. Voorkomen is in dit geval dus beter dan genezen.

Behandeling

In een vroeg stadium kan een behandeling gestart worden met medicijnen om verder dichtslibben van de slagaderen te voorkomen en/of de symptomen te bestrijden. Dotteren, zoals dat bij mensen gebeurt, is echter niet mogelijk. Om deze reden is het belangrijker de ziekte te voorkomen. Daarin speelt het aanbieden van een goede, niet te vette voeding een belangrijke rol.

Voor de diagnostiek en behandeling van aderverkalking of adviezen over juiste voeding voor uw papegaai kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?