Infectieuze gewrichtsontsteking (septische artritis)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

Deze informatie over septische artritis is ontleend aan het artikel ’Gewrichtsproblemen, bewegen is leven’ in PaardenSport, geschreven door dr. J.C. de Grauw, dr. H. Brommer en prof. dr. P.R. van Weeren van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?