Osteochondrose bij het paard

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Over het algemeen maken we röntgenopnamen om vast te stellen of er sprake is van osteochondrose.

Behandeling

De behandeling is veelal chirurgisch (‘arthroscopische verwijdering’ van de losse botfragmenten ). De resultaten van die ingrepen zijn over het algemeen goed, maar hangen wel af van de mate van gewrichtsschade die er is.

Veel stamboeken hebben een selectiebeleid tegen osteochondrose opgesteld. Soms is dat gebaseerd op nakomelingenonderzoek. U kunt daarvoor meer informatie vinden bij het betreffende stamboek.

Voor de diagnose en behandeling van osteochondrose kunt u terecht bij de afdeling Heelkunde van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?