Bloedneus

  1. Oorzaken
  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

De informatie over bloedneuzen is ontleend aan het artikel ‘Een bloedneus wat nu?’ in PaardenSport, geschreven door prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh - Oosterbaan van de Universiteitskliniek voor Paarden. Klik hier om het volledige artikel te lezen (pdf, 954 kb).

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?