MRI (magnetic resonance imaging)

  1. Wat is MRI?

  2. Aanleiding en toepassing
  3. Film 'MRI hond bij gezelschapsdieren'

MRI of 'magnetic resonance imaging' is een beeldvormende techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk magnetisch veld. De patiënt merkt hier zelf niets van. Het MRI-onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en daarna beoordeeld door een radioloog.

Waterstofatomen

Het lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit vet en water. Vet- en watermoleculen bevatten waterstofatomen. De kernen van de waterstofatomen in het lichaam zullen zich parallel richten aan dit magnetisch veld en worden vervolgens met behulp van korte pulsen radiogolven tot trillen (resoneren) gebracht.

Beeldvorming

Na beëindiging van deze pulsen richten de kernen zich weer in het magnetisch veld onder afgifte van energie. Deze energiesignalen worden door de computer omgezet in een beeld.