Echografie

  1. Wat is echografie?

  2. Aanleiding en toepassing
  3. Film ‘Echografisch onderzoek van de buik van de hond’

Echografie is het door middel van geluidsgolven, die door de verschillende organen en weefsels gereflecteerd worden (‘echo’), zichtbaar maken van de grootte, vorm en structuur van een orgaan.