Screenen op hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij de kat

  1. Wat is HCM?

  2. Aanleiding en toepassing
  3. Meer weten?

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een medische term voor een ziekte die wordt gekenmerkt door overmatige groei van de hartspier (overmatige groei = hypertrofie, cardio = hart, myo = spier, pathie = ziekte).

HCM is de meest voorkomende hartziekte bij de kat. Er zijn schattingen dat misschien wel 10-20 % van alle katten een vorm van HCM heeft. Binnen bepaalde rassen zoals de Maine coon en de ragdoll komt de ziekte nog vaker voor, maar ook bij de gewone huiskat is HCM een veelvoorkomende ziekte.

Erfelijk

HCM is een erfelijke hartziekte. Het ziekteverloop is als volgt. Een kat wordt met een gezond hart geboren. Door een afwijking in het erfelijk materiaal (genetische mutatie) ontstaan op latere leeftijd zieke spiercellen in het hart. Deze afwijkende hartspiercellen veroorzaken een verdikte hartspierwand. De leeftijd waarop de verdikking optreedt is enorm variabel. Dit kan vanaf 6 maanden leeftijd plaatsvinden, maar ook pas op 15-jarige leeftijd. Een genetische mutatie die leidt tot HCM kan ook worden doorgegeven aan nakomelingen.

Door de verdikking van de hartspier wordt deze stugger en kan het hart zich minder goed vullen. In de verdikte hartspier ontstaan ook kleine beschadigingen waardoor hartritmestoornissen en littekens kunnen ontstaan. De veranderingen in het hart kunnen progressief zijn. Bij sommige maar niet alle katten met HCM verslechtert het hart zodanig dat ze er last van krijgen. De ziekte kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige katten met HCM worden benauwd, andere vallen flauw, krijgen een pijnlijke verlamming aan één of meerdere poten of vallen plotseling dood neer. Er zijn ook katten die HCM hebben maar nooit ziekteverschijnselen ontwikkelen. Waardoor het verloop van HCM zo kan variëren is niet bekend.

HCM komt niet alleen voor bij katten, maar ook bij mensen. Ongeveer één op de vijfhonderd mensen heeft een vorm van HCM. Bij de mens zijn inmiddels meer dan 1500 genetische mutaties bekend die een vorm van HCM tot gevolg hebben.


Afbeelding 1: Schematische weergave van een gezond hart (links) en een hart met een verdikte hartspier door HCM (rechts). LV = linker ventrikel of linker kamer. LA = linker atrium of linker boezem. Ao = Aorta of lichaamsslagader. LVW = linker ventrikel wand of linker kamer wand, deze wand is vaak verdikt bij katten met HCM.

Afbeelding 2: Echobeeld van een kat met een verdikte hartspier door HCM. Het echobeeld komt overeen met de schematische weergave in afbeelding 1. 

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?