Screenen op hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij de kat

  1. Wat is HCM?
  2. Aanleiding en toepassing
  3. Meer weten?

Waarom een echocardiografische screening op HCM door een cardioloog?

De diagnose HCM is niet te stellen door alleen maar wat metingen uit te voeren van de dikte van de hartspier. Want wat is normaal ? Wat is te dik ? Dat varieert van kat tot kat en van ras tot ras. De diagnose HCM stellen we door de bevindingen van lichamelijk onderzoek, ECG tijdens de echo en de echobevindingen samen te nemen en zo een compleet beeld te vormen. Daarnaast is het soms nodig om andere oorzaken voor een verdikte hartspier te bevestigen of uit te sluiten of aanvullende onderzoeken uit te voeren in geval van twijfel over de diagnose. Er hangt namelijk nog al wat af van de diagnose HCM, zowel voor de fokker, de eigenaar en de dierenarts, maar ook voor de kat zelf natuurlijk. En wat te denken van nakomelingen? Is de diagnose eenmaal duidelijk, dan hoort daarbij vanzelfsprekend de nodige toelichting over eventuele controles, behandelingen en de vooruitzichten van de kat in kwestie.

Een HCM-screening lijkt wellicht makkelijk, maar is eigenlijk heel moeilijk. Naast kennis van en ervaring met echocardiografie en andere onderzoekstechnieken is vooral ook een gedegen kennis van de achtergronden van hartziekte, de verschillende (soms ook rasspecifieke) varianten van hartziekte en natuurlijk van de bijbehorende prognose en mogelijke behandeling van hartziekte van belang.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van hartziekte, verbeteren van de diagnose van hartziekte en de behandeling en de preventie van hartziekte. Ook de screeningsuitslag en eventueel aanvullend bloedonderzoek van uw kat kan de wetenschap en de gezondheid van de kat vooruit helpen, alleen met uw toestemming natuurlijk.

Cardioloog

Een cardioloog (m/v) is een dierenarts die zich helemaal heeft toegelegd op de diagnose en behandeling van hartziekten bij hond en kat. Door zich toe te leggen op maar één orgaan, het hart, kan een cardioloog zich verdiepen in alle achtergronden en nieuwste inzichten van hartziekte bij hond en kat. Een cardioloog heeft na zijn of haar opleiding tot dierenarts ook nog een drie- tot vijfjarige vervolgopleiding gevolgd en heeft die opleiding heeft afgesloten met een Europees specialistenexamen. In Nederland zijn er maar een paar dierenartsen die een opleiding tot cardioloog met succes hebben afgerond.

De cardiologen van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren kunnen verschillende aandoeningen aan het hart behandelen. Elke patiënt is uniek en vereist dus maatwerk van de specialist. Omdat de cardiologen bovendien elke patiënt van begin tot einde zelf behandelen, is de beste zorg gegarandeerd.

In het algemeen worden in de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren patiënten behandeld op verwijzing van de dierenarts. Voor hartscreeningsonderzoeken door een cardioloog kunt u als fokker/eigenaar rechtstreeks een afspraak maken zonder tussenkomst van uw dierenarts bij de afdeling Cardiologie-Pulmonologie.

De dierenarts-cardiologen van de UKG zijn op dit moment de enige gediplomeerde cardioloog-specialisten in Nederland. Wilt u meer weten over de vaardigheden en opleiding van een Europees erkend (ECVIM) cardioloog-specialist? Kijk dan op www.ecvim-ca.org.

Voor meer informatie over HCM-screening kunt u contact opnemen via email via cardiologieUKG@uu.nl

Voor het maken van een afspraak voor HCM-screening kunt u contact opnemen met de patiëntenadministratie van de UKG

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?