Hartritmestoornis (aritmie)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer weten?

Diagnose

Verminderd uithoudingsvermogen, flauwtes en plotselinge sterfte kunnen niet alleen door hartritmestoornissen maar ook door diverse andere ziektes ontstaan, zoals bij bloedarmoede. Om uit te zoeken wat precies de reden is van het verminderd uithoudingsvermogen of van de flauwtes kunt u het best een verwijzing van uw dierenarts vragen naar onze poli Cardiologie.

Sommige honden hebben helemaal geen last van een ritmestoornis. Een te snelle, te trage of een erg onregelmatige hartslag valt bij deze dieren pas op tijdens een routinebezoek aan de dierenarts.

Elektrocardiogram

Het vaststellen van het soort ritmestoornis is belangrijk voor de prognose en de behandeling. Hiervoor wordt een elektrocardiogram (afgekort ECG of EKG, ook wel hartfilmpje genoemd) gebruikt; een grafiek die de elektrische activiteit van het hart afbeeldt.

Hartritmestoornis foto 1Een ECG van een hond met een zgn. complete hartblok (3e graads AV-blok), een aandoening waarbij het elektrische signaal van de boezems geblokkeerd wordt en de kamers niet bereikt.

Behandeling

Sommige aritmieën zijn onschuldig en hoeven helemaal niet behandeld te worden. Wanneer er wel behandeld moet worden, kunnen wij diverse mogelijkheden bieden, afhankelijk van de situatie bij uw dier:

  • Tabletten of capsules; Dagelijkse behandeling met tabletten of capsules.
  • Pacemaker; In sommige gevallen, zoals bij een complete hartblok ofwel 3e graads atrio-ventriculaire of AV-blok, adviseren we het plaatsen van een pacemaker. Wanneer uw hond continu een te lage hartslag heeft, kan een pacemaker ervoor zorgen dat de hartslag versneld wordt.

PacemakerPacemaker

Een pacemaker wordt meestal bij de hond onder huid op de borstkas geplaatst. Vanuit de pacemaker wordt een elektrode via een halsader geplaatst in de rechterkamer van het hart.


Hartritmestoornis foto 2ECG van dezelfde hond met 3e graads AV-blok na plaatsing van een pacemaker. Zie hierboven(bij diagnose) het ECG, van deze hond, voor de plaatsing van een pacemaker.

  • Cardioversie; In specifieke gevallen kan een elektrische defibrillatie oftewel cardioversie nodig zijn om het normale (sinus)ritme te herstellen. Dit adviseren we bij boezemfibrillatie (atriumfibrillatie) als de hond van deze ritmestoornis last heeft en geen ernstige onderliggende hartspier- of klep-ziekte heeft. Cardioversie gebeurt onder algehele anesthesie.

Cardioversie

Cardioversie bij een hond.

  • Ingebouwde defibrilator; Het plaatsen van een ICD (implantable cardioverter defibrillator) bij honden komt erg zelden voor maar het is wel mogelijk. Als het hart stopt geeft de ICD een schokje af om het hart weer op gang te helpen.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?