Spoedgevallen bij een hond of kat

Binnen reguliere openingstijden eigen dierenarts

  1. Neem contact op met uw eigen dierenarts of zijn/haar vervanger. Deze biedt eerste hulp en beoordeelt of verwijzing noodzakelijk is.
  2. Indien noodzakelijk, verwijst uw dierenarts u door naar de juiste afdeling van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.
  3. Uw dierenarts neemt contact op met de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en maakt voor u de afspraak. Uw dierenarts vertelt u wat is afgesproken en geeft u uw verwijsbrief mee.
  4. U komt op het afgesproken moment met uw hond of kat naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.
  5. Bij binnenkomst meldt u zich met spoed bij de patiëntenbalie, waarna u direct verder wordt geholpen.


Meer informatie:
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
Contact en Route

Buiten reguliere openingstijden eigen dierenarts

A. Uw dierenarts doet zelf dienst of verwijst u naar een praktijk die de dienst waarneemt. Zie verder hierboven.

of

B. Uw dierenarts is aangesloten bij de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland. U wordt direct telefonisch doorgeschakeld naar de Spoedkliniek of u wordt geïnformeerd via het antwoordapparaat van de praktijk. In het laatste geval neemt u vervolgens rechtstreeks contact op met de Spoedkliniek via 0900 - 222 3000.

  1. U komt op het afgesproken moment met uw hond of kat naar de Spoedkliniek.
  2. Bij aankomst belt u aan en wordt u direct verder geholpen.


Meer informatie:
Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland
Aangesloten dierenartsenpraktijken
Contact en Route


C. U heeft geen dierenarts, of uw dierenarts is onbereikbaar en heeft geen waarnemer:

  1. U neemt rechtstreeks contact op met de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland via 0900 - 222 3000 (als u ver weg van de Spoedkliniek woont, kunt u beter 144 bellen om doorverbonden te worden met de dichtstbijzijnde dierenambulance).
  2. U komt direct of op het afgesproken moment met uw hond of kat naar de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland.
  3. Bij aankomst belt u aan en wordt u direct verder geholpen.


Meer informatie:
Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland
Contact en Route