Privacy

Wij hechten zeer aan de privacy van onze cliënten, onze medewerkers en studenten. Daarom is het niet toegestaan om op het faculteitsterrein en in onze gebouwen video- of filmopnamen of foto's te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de faculteit Diergeneeskunde.