Maatregelen coronavirus voor dierenziekenhuis faculteit Diergeneeskunde

Maatregelen dierenziekenhuis

In de aanpak van het coronavirus heeft de faculteit Diergeneeskunde de maatregelen getroffen. Wij vragen om uw begrip en medewerking. De volgende maatregelen zijn van kracht:

  • Het dierenziekenhuis is 24/7 open voor spoeddiergeneeskunde.
  • Niet-spoedeisende zorg wordt alleen geboden voor dieren waarbij uitstel van behandeling een ernstig negatief effect op de gezondheidstoestand kan hebben. De noodzaak hiertoe wordt beoordeeld door onze specialisten.
  • Verder gelden er aangepaste huisregels: thuisblijven bij milde verkoudheidsklachten, thuisblijven bij huisgenoot met verkoudheidsklachten en koorts, maximaal 1 begeleider per dier*, 1,5 meter afstand houden en tijdelijk geen bezoek op de zorg- en verpleegafdelingen).

* Bij de Universiteitskliniek voor Paarden geldt een uitzondering, omdat het niet altijd mogelijk is een paard op veilige wijze door één persoon te laten begeleiden. U kunt dan - na overleg - met een extra begeleider naar binnen.

Gaat mijn geplande afspraak door?

Heeft u voor uw dier binnenkort een consult of een behandeling gepland op een onze poliklinieken? Dan nemen wij telefonisch contact met u op om u te informeren. Let op: wij bellen met een anoniem nummer. Neemt u niet op, dan spreken we een voicemail in.

Wilt u zelf een afspraak verzetten? Neem dan contact met ons op via:

  • Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren 030 – 253 94 11 – receptieukg@uu.nl
  • Universiteitskliniek Paard 030 – 253 1111 – ukp@uu.nl