Onderzoek naar een nieuwe behandelmethode voor honden met artrose

Update d.d. 21 augustus 2018: De resultaten van onderstaand onderzoek zijn inmiddels geanalyseerd en worden binnenkort gepubliceerd. Wij zijn de eigenaren en verwijzend dierenartsen die betrokken waren bij dit onderzoek zeer erkentelijk. Zij zullen persoonlijk bericht worden wanneer de resultaten gepubliceerd zijn.

Update d.d. 28 november 2017: inmiddels hebben meer dan voldoende reacties ontvangen. Wij zijn alle belangstellenden zeer erkentelijk voor de medewerking. De uitslagen van het onderzoek zullen we in de loop van 2018 bekendmaken.

De polikliniek Orthopedie-Neurochirurgie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren start een onderzoek naar een nieuwe manier van pijnstilling bij honden met deze aandoening. Een vergelijkbaar product wordt momenteel ook getest bij mensen. Om te testen of dit middel ook bij honden effectief is, zijn wij op zoek naar honden met artrose met gemotiveerde eigenaren, die mee willen doen aan dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Bij deze studie onderzoeken we de werkzaamheid van een pijnstiller die direct in het aangedane gewricht wordt geïnjecteerd. De pijnstiller is verpakt  in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden. Het doel van de behandeling is de pijn en ontstekingsreactie in het gewricht te remmen.
De nieuwe techniek biedt verschillende voordelen. Wanneer een operatie om wat voor reden dan ook niet gewenst is, kan een meer effectieve wijze van pijnstilling een prima alternatief zijn. En aangezien de nieuwe techniek over een langere periode werkt, is het niet meer nodig om dagelijks medicijnen via de mond toe te dienen. Als we er dus inderdaad in slagen om aan te tonen dat de nieuwe wijze van toedienen effectief is, kan dat in de toekomst honden veel pijnklachten schelen, en de eigenaar de kosten van een eventuele operatie.

De pijnstiller is verpakt in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden.

In de afbeelding is het medicijn schematisch weergegeven door middel van oranje bolletjes.

Wat voor honden zoeken wij?

Wij zoeken bijvoorbeeld honden die al eens geopereerd zijn, maar waarbij de operatie niet of niet voldoende heeft geholpen. Of honden waarbij de pijnstilling niet goed aanslaat.

Wat bieden wij?

U krijgt van ons drie consulten zonder kosten. Dit houdt in dat uw hond grondig wordt onderzocht op gewrichtsklachten (inclusief neurologisch onderzoek en bewegingsanalyses). Inbegrepen bij het onderzoek is ook een röntgenfoto bij de eindcontrole.

Hoe kunt u zich aanmelden?

De selectie gaat altijd via uw eigen dierenarts. Hij of zij zal namelijk eerst moeten beoordelen of de hond in principe in aanmerking komt voor het onderzoek. De hond mag bijvoorbeeld geen andere orthopedische of neurologische afwijkingen hebben. Komt de hond naar mening van uw dierenarts in aanmerking voor het onderzoek, dan moet er ook een röntgenfoto gemaakt worden. Dat kan bij uw dierenarts maar ook bij ons in de kliniek.

Vervolgens kunt u bij ons een afspraak maken en komt u met uw hond naar de poli Orthopedie. Wij beoordelen dan of de hond op basis van het klinisch onderzoek en de eerste röntgenfoto kan deelnemen aan het onderzoek.

Opzet van het onderzoek

Eerst brengen we de kreupelheid precies in kaart. Vervolgens injecteren we de medicatie direct in het gewricht. Daarvoor dienen we eerst sedatie (‘roesje’) toe. Uw hond merkt dus niets van de injectie. Vóór injectie wordt een kleine hoeveelheid gewrichtsvloeistof en bloed afgenomen voor onderzoek. Ook hiervan merkt uw hond niets.

Vier en acht weken na de injectie worden de honden op controle verwacht en wordt het klinisch onderzoek herhaald om te onderzoeken of de behandeling effect heeft. Tijdens het laatste controlebezoek maken we een nieuwe röntgenfoto en nemen we weer gewrichtsvloeistof en bloed af. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe effectief de medicatie is geweest in het remmen van ontsteking.

Wat vragen wij van u?

Deelnemers komen in totaal vier keer naar onze kliniek. De reiskosten en de kosten van de eerste röntgenfoto zijn voor uw rekening. Tevens zullen we u vragen om vooraf en tijdens alle controlebezoeken een vragenlijst in te vullen omtrent de pijn en het functioneren van uw hond.

De kosten voor het onderzoek, de injectie, controlebezoeken (inclusief röntgenfoto tijdens het laatste bezoek) en bewegingsanalyses zijn voor onze rekening.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang van het onderzoek

Om bovenstaande doelstelling te kunnen halen, zullen we 30 honden onderzoeken. Deze honden worden geselecteerd op basis van de symptomen, afwijkingen op röntgenfoto, en een bewegingsanalyse. Twintig honden ontvangen een injectie met celecoxib, verpakt in de micropartikels. De andere tien honden ontvangen een injectie met ongeladen micropartikels (placebo). Het onderzoek zal blind worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de dierenartsen en de eigenaren ten tijde van het onderzoek niet weten welke dieren een injectie krijgen met celecoxib in micropartikels of de ongeladen micropartikels.

Aan het eind van de studie wordt bekend gemaakt welke honden behandeld zijn met de placebo. Deze honden kunnen alsnog een injectie met de micropartikels met celecoxib krijgen, indien u dat wenst.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met drs. A.R. Tellegen, dierenarts Orthopedie bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (a.r.tellegen@uu.nl  of  030-2539411) of met uw eigen dierenarts.

Lees meer over de polikliniek Orthopedie-Neurochirurgie…