Symposium Genetica voor de Kynologie

Op woensdag 14 juni 2017 organiseert het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland een symposium over genetica voor de fokkerij.

Tijdens het programma zal  worden ingegaan op het ontwikkelen van methodiek om te komen tot een duurzame fokkerij van gezonde honden. De Raad van Beheer en het ECGG inventariseren momenteel wat de beste manier is om incidentiemetingen, klinische (screenings-)data, genetische data en afstammingsgegevens te integreren. Het plan van aanpak zal worden uitgelegd en toegelicht door dr. Hille Fieten. De voortgang van de incidentiemetingen van ziekte in de populatie zal worden belicht door prof.dr. Jan Rothuizen. Drs. Mark Dirven en dr. Paul Mandigers, beiden als specialist verbonden aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, zullen respectievelijk ingaan op de ontwikkeling van klinische screeningsprogramma’s en het ontwikkelen van DNA-testen binnen het ECGG. Het is tevens van belang om over de landsgrenzen heen te kijken: de Raad van Beheer en het ECGG hebben een actieve bijdrage geleverd aan de workshop van het International Platform for Dogs, waarvan Laura Roest verslag zal doen tijdens het symposium.

Het Symposium Genetica wordt in beginsel ieder jaar in juni georganiseerd, zodat u op de hoogte kunt blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied. In 2014 werd het symposium voor het eerst gehouden. De presentaties zijn terug te zien als weblecture.

Lees meer over de vorige edities...

Symposiumprogramma, woensdag 14 juni 2017


Symposiumvoorzitter: dr. Ingeborg de Wolf (directeur Raad van Beheer)

18.00 – 18.45 uur:
Ontvangst met koffie en thee.

18.45 – 19.00 uur:
Opening door prof.dr. Jan Willem Hesselink, hoofd Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren

19:00 - 19:45
Dr. Hille Fieten (Europees specialist interne geneeskunde en genetisch epidemioloog): Duurzame fokkerij van gezonde honden, een integrale aanpak

19:45 - 20:15
Prof. dr. Jan Rothuizen (grondlegger ECGG): Incidentiemetingen van ziekten in Nederlandse rashonden populaties

20:15 - 20:45
Drs. Mark Dirven (Europees specialist Cardiologie): Screening van erfelijke hartziektes

20:45 - 21:15
Dr. Paul Mandigers (Europees specialist Neurologie): Genetisch onderzoek naar neurologische aandoeningen binnen het ECGG

21:15 - 21:45
Drs. Laura Roest (dierenarts/adviseur Raad van Beheer): International Platform For Dogs, internationaal samenwerkingsverband voor de kynologie, veterinairen en genetici

21.45 – 22.30 uur:
Napraten met een drankje.

Aanmelding en kosten


U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Betalen kan contant bij binnenkomst. De deelname kost € 20 p.p. en de uiterste inschrijfdatum is 9 juni a.s.

Ja, ik meld mij aan voor het symposium Genetica voor de Kynologie 14 juni 2017

Locatie symposium en route

Collegezaal Gezelschapsdieren
Prof. Dr. H. Jakobgebouw
Münsterlaan 7
3584 CM Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving.