Nieuwe database brengt erfelijke ziekten bij rashonden en –katten in kaart

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren, onderdeel van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (faculteit Diergeneeskunde), wil de gezondheidsproblemen in de rashondensector effectief aanpakken. Om te zorgen dat fokkers gezonder kunnen fokken, ontwikkelde het centrum als eerste ter wereld een objectief meetsysteem dat de huidige gezondheidsstatus van alle rassen in kaart brengt. In deze database kunnen dierenartsen en andere practici gegevens registreren over dieren en aandoeningen. De software bepaalt dan hoe vaak bepaalde problemen voorkomen bij welk ras. Deze maand gaat het nieuwe meetsysteem online.

“Als we weten waar de problemen in een ras zich bevinden, kunnen we onderzoeken door welke genen deze problemen worden veroorzaakt”, zegt prof. dr. Jan Rothuizen, coördinator van het Expertisecentrum. “Met deze informatie kunnen we straks zeer efficiënt betrouwbare DNA-tests ontwikkelen voor erfelijke ziekten. Pas dan wordt een succesvol beleid mogelijk om deze ziekten terug te dringen. Doordat we blijven meten, wordt ook zichtbaar of de fokkerij echt ernst maakt met de problemen door gezond te fokken.”

 

Gezond fokken

Nederland heeft zo’n 29 miljoen gezelschapsdieren, waaronder 1,5 miljoen honden en 2,9 miljoen katten. Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste welzijnsprobleem in de gezelschapsdierensector. In de media en het publieke debat krijgen deze problemen steeds meer aandacht en het is dan ook duidelijk dat er veranderingen moeten plaatsvinden in de fokkerijsector. De samenleving wil immers gezonde en sociale rashonden en –katten, en geen gezelschapsdieren met ziekten.

Het meetsysteem van het Expertisecentrum Genetica van Gezelschapsdieren stelt rasdierfokkers in staat gericht gezonder te fokken. Het bundelt kennis van klinische genetica, populatiegenetica en moleculaire genetica om het fokken van gezonde dieren optimaal te kunnen begeleiden. Zo hoopt men de gezondheid, het welzijn en het gedrag van rashonden in Nederland structureel te verbeteren.

Op woensdag 17 juni organiseerde het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren een symposium ‘Genetica voor de Kynologie’, in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De workshop ging in op verschillende aspecten van de populatiegenetica en moleculaire genetica en de toepassing daarvan bij het fokken van gezonde rashonden.

Onlangs verscheen ook het rapport: ‘Incidentie van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren’, als onderdeel van een project in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.