De wervelkolom: honden en katten als model voor de mens

In zijn onderzoek heeft de promovendus gekeken naar drie aandoeningen die zowel bij de mens als bij honden voorkomen: rughernia’s, DISH en spondylose. Bij deze laatste twee wordt nieuw bot gevormd aan wervels. Kranenburg beschrijft in zijn proefschrift de bruikbaarheid van hondenwervelkolommen voor onderzoek naar deze botvorming en naar een nieuwe tussenwervelschijfprothese bij mensen.

Het voorkomen van DISH bij mensen is bekend maar bij honden was DISH tot voorkort niet goed onderzocht. Kranenburg toonde aan dat vooral boxers vaak DISH hebben. Tijdens een eerste serie bewegingstesten bleek de tussenwervelschijfprothese veelbelovende resultaten te laten zien. Toepassing bij mensen is echter nog niet aan de orde. Daarvoor moeten zowel de prothese zelf, als de techniek om deze op zijn plaats te houden, nog aangepast worden.

Artsen/onderzoekers naar rugproblemen bij mensen zouden meer moeten samenwerken met dierenartsen/onderzoekers die honden met rugproblemen behandelen en hiernaar onderzoek doen, aldus de promovendus.

In de ochtend voor de verdediging van het proefschrift wordt een Spine Symposium georganiseerd voor zowel artsen als dierenartsen. Aanmelden en meer informatie via: h.c.kranenburg@uu.nl

Datum en tijd: 11/10/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Promovendus: Hendrik-Jan Kranenburg
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Spine research in companion animals
Promotor 1: Prof. dr. H.A.W. Hazewinkel
Promotor 2: Prof. dr. W.J.A. Dhert
Promotor 3:
Copromotor 1: Dr. B.P. Meij
Copromotor 2: Dr. M.A. Tryfonidou