De afdeling Inwendige Ziekten ('Interne') onderzoekt en behandelt uiteenlopende paardenziekten.