Zorg Plusafdeling

Het medisch team van de Zorg Plusafdeling (ZPa) behandelt honden en katten die extra verzorging en/of ondersteuning nodig hebben gedurende 24 uur, 7 dagen per week en waarbij de extra zorg niet op de verpleegafdelingen (Interne Verpleegafdeling of Chirurgische Verpleegafdeling) kan worden geboden. De ZPa is er niet voor ernstig zieke honden of katten. Deze worden verpleegd en behandeld op de Intensieve Zorgafdeling .

De Zorg Plusafdeling is er ook voor honden en katten die verpleegd en behandeld zijn op de Intensieve Zorgafdeling en waarbij de lichamelijke situatie inmiddels zodanig is verbeterd dat intensieve zorg niet meer nodig is. Zij hebben echter wel nog steeds behoefte aan extra verzorging en/of ondersteuning, reden waarom ze worden opgenomen op de Zorg Plusafdeling.

De behandelende dierenarts is verantwoordelijk voor de verzorging en behandeling van uw dier. De dagelijkse zorg wordt gegeven door de ZPa-dierverpleger samen met coassistenten (studenten in de praktijkfase van hun opleiding tot dierenarts).

Doordat de ZPa gescheiden honden- en kattenafdelingen heeft, kan de opname voor uw dier optimaal rustig verlopen.

Een bezoek aan de Zorg Plusafdeling


U of uw dierenarts kunnen niet direct een afspraak maken voor opname op onze afdeling. Honden of katten komen alleen terecht op de ZPa wanneer ze reeds bij ons onder behandeling zijn en zij extra verzorging en/of ondersteuning nodig hebben.  

Contact en informatie

De ZPa heeft geen apart telefonisch spreekuur. Minimaal eenmaal per dag neemt de ZPa-dierverpleger of -coassistent of behandeld dierenarts contact met u op over de voortgang van de behandeling. In dringende gevallen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via de receptie (telefoonnummer 030 – 2539411).

Bezoek

De ZPa heeft geen standaard bezoekregeling. Op uw verzoek en in goed overleg met de ZPa-dierenarts en dierverpleger is echter een bezoek aan uw huisdier altijd mogelijk. Er ontstaan soms beperkende omstandigheden voor bezoek, bijvoorbeeld wanneer uw huisdier erg onrustig is geworden na uw bezoek of bij grote drukte op de afdeling. Als zo’n situatie zich voordoet, dan bespreken wij dat uiteraard met u.