Algemene Interne Geneeskunde

De dierenartsen/specialisten van de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde onderzoeken onder andere problemen aan interne organen waarvan uw eigen dierenarts niet goed kan beoordelen wat de oorzaak is of waarbij hij/zij niet beschikt over de kennis en/of middelen om de problemen verder te onderzoeken. Eén van onze internisten zoekt dan uit in welk orgaansysteem het probleem zit.

De polikliniek Algemene Interne Geneeskunde wordt verzorgd door de afdeling Interne Geneeskunde.

Waarvoor kunt u met uw huisdier bij ons terecht?

De volgende problemen zouden een reden kunnen zijn voor een bezoek aan de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde:

  • verminderde eetlust
  • verminderd uithoudingsvermogen
  • braken en/of diarree
  • problemen met de urinewegen
  • veel drinken en veel plassen
  • algeheel niet lekker zijn
  • afvallen
  • meer slapen

Spoed

Bij een aantal nierfunctiestoornissen, plotse bloedarmoede, plotse verlamming of ernstige stoornissen in de zoutbalans, kan een spoedconsult en soms ook opname nodig zijn.
Ook als u al eens met uw huisdier op de UKG bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, is er sprake van een spoedgeval.

Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Een bezoek aan de afdeling Interne Geneeskunde

Voor een onderzoek of operatie moet uw dier nuchter zijn. Wat dit inhoudt, kunt u lezen bij de algemene informatie over de afdeling Interne Geneeskunde.

Wij verzoeken u tevens een kleine hoeveelheid urine (ca. 1 borrelglas) en ontlasting van uw dier mee te nemen. Aanwijzingen voor het opvangen van urine vindt u in onze instructiefilm. Bij ontlasting gaat het om kleine hoeveelheden van 3 opeenvolgende dagen voorafgaand aan uw bezoek (telkens ca. 1 eetlepel). Het laatste monster moet opgevangen zijn op de ochtend van uw bezoek. U kunt de ontlasting bewaren in de koelkast.

Lees meer over het maken van afspraken, de voorbereiding van uw bezoek, de gang van zaken bij een consult etc.

Opname

Wanneer er meerdere onderzoeken uitgevoerd moeten worden, kan het handig zijn het dier op te laten nemen. U hoeft dan niet steeds heen en weer te reizen.

Overleg

Wanneer uw dier eerder is behandeld bij de afdeling Interne Geneeskunde, kunt u voor overleg met de behandelend dierenarts/specialist gebruik maken van een terugbelverzoek. Dit verzoek kunt u indienen tijdens kantooruren, via telefoonnummer 030-2539411. U kunt ook gebruik maken van een van de spreekuren. Na het polibezoek ontvangt u een telefoonlijst met daarop de dag en tijd van de betreffende spreekuren.