Een dierenfysiotherapeut behandelt alle klachten die te maken hebben met het houdings- en bewegingsapparaat van een dier. Deze klachten kunnen zowel acuut als chronisch zijn. Pijn of ongemak zijn niet altijd zichtbaar. Soms vertoont een dier een gedragsverandering, die kan duiden op klachten.