Urologie

Op de polikliniek Urologie onderzoeken en behandelen wij honden en katten met urologische aandoeningen, dat wil zeggen problemen en afwijkingen aan de urinewegen.
De polikliniek Urologie wordt verzorgd door de afdeling Chirurgie en de afdeling Interne Geneeskunde.

Waarvoor kunt u met uw huisdier bij ons terecht?

De volgende problemen kunnen een reden zijn voor een bezoek:

 • incontinentie of urine lekken
 • persen of heel vaak kleine beetjes plassen (zoals bij blaasontsteking)
 • rode urine
 • niet goed kunnen plassen (zoals bij verstopping van de plasbuis)
 • ectopische ureteren (verkeerde uitmonding van de afvoerwegen van de nieren in de blaas)
 • blaasgruis en –stenen
 • nierstenen
 • erfelijke afwijkingen aan de urinewegen

Bij sommige problemen of diagnosen hebben wij overleg met meerdere afdelingen/poli’s die allemaal betrokken zijn bij de urinewegen:

In dit zogenaamde multidisciplinair overleg bespreken alle betrokken afdelingen de patiënt en bepalen ze samen de juiste behandeling.

Lees meer over veelvoorkomende problemen aan de urinewegen, onze onderzoeken en behandelwijzen.

Spoed

Bij de volgende situaties gaat het om een spoedgeval:

 • als uw dier niet meer kan plassen
 • als u al eens met uw huisdier op de UKG bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier

Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Een bezoek aan de afdeling Chirurgie

Uw hond of kat mag vlak (minimaal 3 uur) voor het bezoek niet plassen. Voor alle onderzoeken is meestal een volle blaas nodig. Voor het onderzoek moet uw dier bovendien nuchter zijn. Wat dit inhoudt, kunt u lezen bij de algemene informatie over de afdeling Chirurgie.

Bij veel van onze patiënten wordt tijdens het poliklinisch bezoek een echografisch of radiologisch onderzoek uitgevoerd. Dit beeldvormend onderzoek vindt plaats bij de afdeling Diagnostische Beeldvorming. Echografie van de buik is het meest betrouwbaar bij een gevulde blaas. Dat is de reden waarom wij patiënten het liefst met een gevulde blaas zien.

Wij verzoeken u tevens urine van uw dier mee te nemen (ca. 1 borrelglas). Aanwijzingen voor het opvangen van urine vindt u in onze instructiefilm

Lees meer over het maken van afspraken, de voorbereiding van uw bezoek, de gang van zaken bij een consult etc.

Aanvullend onderzoek of operatie

Een aantal urologische aandoeningen is goed met medicijnen te behandelen, maar bij sommige aandoeningen is een operatie noodzakelijk.

Soms is het voor een goede voorbereiding noodzakelijk dat u uw hond of kat de dag voor de operatie al komt brengen. Daarnaast kunnen wij u soms vragen om uw huisdier minimaal 36 uur nuchter te houden met eventueel yoghurt als voedsel. Hierdoor kan gezorgd worden dat de dikke darm minder gevuld is en het zicht in het achterste deel van het lichaam daardoor beter is.

Overleg

Wanneer uw dier eerder is behandeld bij onze kliniek, dan kunt u voor overleg gebruik maken van een contactverzoek:

 • telefonisch tijdens kantooruren via het telefoonnummer tel. 030-2539411;
 • via email chirurgieUKG@uu.nl.


Wilt u het patiëntnummer en/of de naam van uw dier en/of de behandelend dierenarts/specialist vermelden? We nemen binnen 48 uur contact met u op.