Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Op de polikliniek KNO onderzoeken en behandelen wij honden en katten met aandoeningen van de keel, de oren en de voorste luchtwegen. Daaronder vallen de neusspiegel, neus- en voorhoofdsholten, de mondholte, de keel, het strottenhoofd en de luchtpijp.

De polikliniek KNO wordt verzorgd door de afdeling Chirurgie.

Waarvoor kunt u met uw huisdier bij ons terecht?

De volgende problemen kunnen een reden zijn voor een bezoek:

 • ontsteking en/of tumoren van de oren
 • neusuitvloeiing, niezen, bloedneus, tumor van de neus
 • hoesten, bijgeluiden bij de ademhaling, benauwdheid
 • hazenlip of gespleten gehemelte
 • stembandverlamming
 • doofheid

Spoed

Bij de volgende situaties gaat het om een spoedgeval:

 • ernstige benauwdheid
 • ernstige bijgeluiden bij ademhaling
 • acute bloeding die niet te stelpen is
 • als u al eens met uw huisdier op de UKG bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier


Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Een bezoek aan de afdeling Chirurgie

Voor een onderzoek of operatie moet uw dier nuchter zijn. Wat dit inhoudt, kunt u lezen bij de algemene informatie over de afdeling Chirurgie.

Misschien heeft u van uw huisdier een of meer van de volgende gegevens:

•      een patiëntenkaart
•      röntgenfoto’s
•      CT-beelden
•      MRI-beelden
•      laboratoriumuitslagen

In dat geval verzoeken wij u om deze  mee te nemen. U kunt ook uw dierenarts vragen om de gegevens naar ons te sturen via e-mail.

Lees meer over het maken van afspraken, de voorbereiding van uw bezoek, de gang van zaken bij een consult etc.

Overleg

Wanneer uw dier eerder is behandeld bij onze kliniek, dan kunt u voor overleg gebruik maken van een contactverzoek:

 • telefonisch tijdens kantooruren via het telefoonnummer tel. 030-2539411;
 • via email chirurgieUKG@uu.nl.


Wilt u het patiëntnummer en/of de naam van uw dier en/of de behandelend dierenarts/specialist vermelden? We nemen binnen 48 uur contact met u op.