De afdeling Anesthesiologie zorgt er 7 dagen per week, 24 uur per dag voor dat uw huisdier zo weinig mogelijk pijn of ander ongemak ondervindt van een operatie of onderzoek.

Als uw huisdier geopereerd moet worden verzorgen wij de sedatie (het ‘roesje’) dan wel de algehele anesthesie (‘narcose’). Bij bepaalde onderzoek is soms ook een extra (plaatselijke) verdoving nodig.

Uiteraard zorgen wij voor een goede bestrijding van pijn na een operatie, een ongeluk, verwonding of aandoening.