Een bezoek aan de Gedragskliniek voor Dieren

U bent van harte welkom met uw huisdier bij de Gedragskliniek voor Dieren. Om het bezoek goed te laten verlopen is de volgende informatie belangrijk of handig voor u om te weten.

Voorafgaand aan het bezoek

Verwijsbrief van uw dierenarts

Heeft u een hond of kat met gedragsproblemen? Dan heeft u een verwijsbrief van uw dierenarts nodig om een afspraak te maken. U kunt deze verwijsbrief meenemen naar het bezoek of beter nog, uw dierenarts kan de brief alvast aan ons sturen.

Heeft u een papegaai met gedragsproblemen? Dan heeft u geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken.

Een afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt voor uw afspraak bellen naar de patiëntenadministratie, 030 - 253 9411, of online een afspraak maken.

Een standaardconsult duurt ca. anderhalf uur.

De consulten voor honden of katten vinden plaats op dinsdag tussen 8:15 en 14:15 uur.

De consulten voor papegaaien vinden plaats op donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00.

Telefonisch consult

Onderdeel van het standaardconsult is een eenmalig telefonisch consult van 15 minuten. Voor dit telefonisch consult hoeft niet extra betaald te worden.

U kunt buiten het standaardconsult om ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur:

  • voor honden en katten:

elke maandag en donderdag van 12:00 tot 13:00 uur, tel.nr. 0900-kiesgkd / 0900-5437453 (€ 0,80 per minuut)

  • voor papegaaien

elke werkdag van 13:30 tot 14:30 uur, tel.nr. 030-2531799. Coassistenten zullen u te woord staan, waarna u wordt teruggebeld.

Bij vragen over papegaaiengedrag kunt u ook mailen naar: gedragpapegaai@uu.nl

Waar vindt u ons?

U vindt de Gedragskliniek voor Dieren op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde, in het gebouw van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG). Uitgebreide informatie vindt u onder Contact en route.

Belangrijke papieren

Als u met uw hond of kat komt, moet u het volgende meenemen:

  • de verwijsbrief van uw dierenarts, als dat nodig is – zie ‘verwijsbrief’
  • een kopie van de stamboom, indien in bezit
  • het dierenpaspoort, indien in bezit
  • het inentingenboekje
  • uw geldige legitimatiebewijs

Voorbereiding van uw bezoek

Voorafgaand aan het consult ontvangt u een vragenlijst. Vul deze zo volledig mogelijk in en neem deze mee.

Indien mogelijk kunt u thuis een (video)opname maken van het gedrag van uw dier en/of foto's van zijn leefomgeving. Dit beeldmateriaal kan aanvullende informatie bieden.

Wij raden u aan om met zoveel mogelijk gezinsleden naar het consult te komen. Zorg in ieder geval dat de gezinsleden die zich het meest met het dier bezighouden, meegaan.

Behandelovereenkomst

Voor behandeling bij de Gedragskliniek wordt altijd een behandelovereenkomst getekend. De tekst van de behandelovereenkomst krijgt u toegestuurd zodra u een afspraak maakt. Een exemplaar van de behandelovereenkomst is tevens op te vragen bij de patiëntenadministratie. U kunt de tekst van de behandelovereenkomst ook downloaden in pdf-formaat:


Bij aankomst in de kliniek ondertekent u de behandelovereenkomst. Voor iedere nieuwe behandeling of nieuwe patiënt wordt een nieuwe behandelovereenkomst gesloten.

Tijdens het bezoek

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart te laten scannen bij de balie).

Vervolgens kunt u zich melden bij de balie direct links na de ingang. Bij de balie schrijven wij uw huisdier in.

Komt u met een hond of kat? Dan kunt u na het inschrijven met uw dier plaatsnemen in de grote wachtkamer bij de balie.

Komt u met een papegaai? Dan kunt u na het inschrijven meteen doorlopen tot achter in de grote wachtruimte. Daar heeft de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren een eigen zithoek.

Gratis Wi-Fi voor bezoekers

In de wachtkamer is gratis Wi-Fi beschikbaar. Hiervoor maakt u verbinding met het 'UU-visitor' netwerk. Na het accepteren van de voorwaarden kan er verbinding worden gemaakt met het internet.

Onderzoek

In de wachtkamer wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door één van de coassistenten (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding). Samen met uw dier gaat u dan naar een van de polikliniekkamers. Uw dier wordt eerst onderzocht op lichamelijke problemen, om eventuele onderliggende medische problemen vast te stellen of uit te sluiten. Dit lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een dierenarts.

Vervolgens gaan we in op het gedragsprobleem. Hierbij wordt uitgebreid navraag gedaan naar het gedrag van uw dier. Afhankelijk van het gedragsprobleem kan de gedragsdeskundige of de dierenarts enkele specifieke gedragstests uitvoeren. Tevens bekijken en bespreken we de door u ingevulde vragenlijst en het eventueel meegebrachte beeldmateriaal.

Behandelplan

Na deze stappen komen we tot een behandelplan. De diagnose wordt gebaseerd op achterliggende oorzaken van het probleemgedrag. Vervolgens bepalen we in samenspraak met u de verdere behandeling. Eventueel geven we demonstraties van technieken en methoden die we voor uw huisdier aanbevelen. Deze staan ook beschreven in het behandelplan dat u mee naar huis krijgt.

Rekening

De kosten voor een standaardconsult zijn € 203,26 (excl. BTW).
Een standaardconsult bestaat uit een algemeen lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door een dierenarts, en een gedragsonderzoek, uitgevoerd door een gedragsdeskundige.
Een standaardconsult duurt ca. 1,5 uur. Onderdeel van het standaardconsult is de mogelijkheid voor een eenmalig telefonisch consult van 15 minuten. Voor dit telefonisch consult hoeft niet extra betaald te worden.

Indien een vervolgconsult nodig blijkt dan bedragen de kosten voor dit consult € 60,- per half uur (excl. BTW).

Het eerste telefonisch consult is onderdeel van het standaardconsult (zie boven). Voor verdere telefonische consulten kunt u bellen met 0900-kiesgkd / 0900-5437453 (honden en katten; € 0,80 per minuut) of met 030-2531799 (papegaaien).

U ontvangt de rekening na afloop van het consult. U kunt bij ons betalen via pinpas. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Medicijnen worden apart doorberekend en worden betaald aan de kassa van de Apotheek. Voor meer informatie over de kosten van medicijnen kunt u terecht bij de Apotheek

Verzekering

Een aantal verzekeringen vergoedt (gedeeltelijk) de kosten van een gedragsconsult. Dit is wel afhankelijk van uw verzekeringspakket. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden goed na.

Na het bezoek

Nazorg

De Gedragskliniek biedt na het gedragsconsult nazorg via een verkort consult op de kliniek, via de telefoon of e-mail. Ook is het mogelijk dat uw eigen dierenarts of lokale gedragstherapeut nazorg biedt.

Eigen dierenarts

Bij patiënten die verwezen zijn houden wij uw dierenarts op de hoogte over de situatie van uw dier. Komt u met een papegaai? Dan is een verwijsbrief niet strikt noodzakelijk, en alleen wenselijk indien u (of uw dierenarts) het op prijs stelt dat uw dierenarts op de hoogte gebracht wordt. Heeft u geen verwijsbrief en wilt u toch dat wij uw dierenarts op de hoogte houden, dan kunt u dit tijdens het consult aangeven.

Klantenservice

Wij proberen u en uw huisdier zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
T.a.v. Klantenservice Gedragskliniek
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
E-mail: klantenserviceUKG@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: receptieUKG@uu.nl.

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.