Vogelgriep: alle vervoersverboden ingetrokken

Bijgewerkt tot 27 januari 2017 10:30

Met ingang van vrijdag 27 januari zijn alle toezichtsgebieden rondom getroffen pluimveebedrijven opgeheven. Dat betekent dat ook de vervoersverboden zijn ingetrokken. Alle patiënten, uit het hele land, zijn dus weer van harte welkom bij onze klinieken.

Achtergronden

Sinds 26 november 2016 zijn uitbraken van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 geconstateerd bij diverse commerciële pluimveebedrijven. Aanvankelijk had de overheid rondom de getroffen bedrijven toezichtsgebieden ingesteld. Zo'n toezichtsgebied geldt in een straal van 10 km. rondom het getroffen bedrijf. Voor het bezoek aan onze klinieken had dit een aantal (beperkte) gevolgen.

De maatregelen kunnen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken. Dat betekent voor Nederland dat alle vervoersverboden inmiddels weer zijn opgeheven. Er gelden daarom geen beperkingen meer voor het bezoek aan onze klinieken.

Overigens blijven alle landelijke vogelgriepmaatregelen, zoals de ophokplicht bij pluimveebedrijven, onverkort van kracht. Lees meer over de maatregelen op de website van de overheid.